برگزاری جلسه تعالی سازمانی در مدیریت جهاد کشاورزی ارسنجان

به منظور افزایش سطح آگاهی پرسنل و پیشبرد اهداف سازمان ، اولین جلسه تعالی سازمانی با حضور پیشکار مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس، مدیر، معاون ، مسئولین واحدها ، ادارات و مراکز خدمات جهاد کشاورزی ارسنجان در محل دفتر مدیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان ، علی عسکر امیدی گفت: مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان در جهت اجرای هرچه مطلوب تر مدل تعالی سازمان آمادگی کامل دارد و مدل تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای مدیریت سازمان ها در راستای پیشبرد اهداف وزارتخانه و سازمان وذینفعان مجموعه می باشد.

در ادامه پیشکار مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به این موضوع که این طرح در سازمان جهاد کشاورزی در بین دستگاههای اجرایی پیشرو بوده و دو سال است که در سطح سازمان در حال اجرا می باشدو برای اینکه به اهداف مشخص شده دست پیدا کنیم لازم است تمام پرسنل با این طرح آشنایی کامل داشته باشند و به آن عمل نماییم تا به اهداف برسیم و این طرح هدف تنها و منحصر به تعالی سازمان نمی باشد و تاثیر آن به شخص و خانواده افراد نیز خواهد رسیدو اهداف اصلی نگاه برنامه ای ، علمی، سیستماتیک بر امور سازمان است.و در ادامه پیشکار توضیحات کاملی را در قالب پاور پوینت برای حاضرین در جلسه ارائه نمودند.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد